Javni poziv za dodjelu na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju u Sv. Luciji

Temeljem Odluke br. 115/2021 donesene od Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena na 19. sjednici održanoj 10. ožujka 2021. godine KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena (Uprava groblja na području Općine Kostrena) objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju u Kostreni Sv. Luciji prije nastale potrebe za ukopom

I     Vrsta i broj novoizgrađenih grobnih mjesta koja će se dodjeljivati na korištenje prije nastale potrebe za ukopom

 • Jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija – 3 ukopna mjesta – 35 grobnica
 • Jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija – 6 ukopnih mjesta – 30 grobnica
 • Pretinac za urne na groblju Sv.Lucija (komplet u kamenu) – za polaganje 4 urne – 8 pretinaca
 • Pretinac za urne na groblju Sv.Lucija (komplet u kamenu) – za polaganje 8 urni – 2 pretinca

II    Visina naknade za dodjelu na korištenje

 • Jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija – 3 ukopna mjesta =25.000,00 kn *
 • Jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija – 6 ukopnih mjesta =40.000,00 kn *
 • Pretinac za urne na groblju Sv.Lucija (komplet u kamenu) – za polaganje 4 urne =5.650,00 kn *
 • Pretinac za urne na groblju Sv.Lucija (komplet u kamenu) – za polaganje 8 urni =8.000,00 kn *

* PDV se ne obračunava temeljem čl. 6 st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

III Uvjeti za dodjelu na korištenje

Jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija – 3 ukopna mjesta

 • Dozvoljava se jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jedne slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija – 3 ukopna mjesta jednoj osobi.
 • Dodjela slobodnih jednostrukih grobnica na groblju Sv.Lucija – 3 ukopna mjesta nije uvjetovana nastankom smrtnog slučaja do trenutka dostizanja broja od 35 dodijeljenih jednostrukih grobnica na groblju Sv.Lucija – 3 ukopna mjesta dodijeljenih bez potrebe za ukopom, nakon čega se dodjela uvjetuje nastankom smrtnog slučaja, tj. iste se mogu dodijeliti samo za potrebe ukopa pokojnika.
 • Slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija – 3 ukopna mjesta koje se dodjeljuju prije nastale potrebe za ukopom dodjeljuju se isključivo osobi koja ima prebivalište na području Općine Kostrena.
 • Slobodna jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija – 3 ukopna mjesta neće se dodijeliti osobama koje su korisnici grobnog mjesta na području Općine Kostrena, osim u slučaju kada je grobno mjesto koje se već koristi popunjeno.
 • Naknada za dodjelu na korištenje slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija – 3 ukopna mjesta koja se dodjeljuje bez uvjetovanja nastanka smrtnog slučaja plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena.
 • Korisnik grobnog mjesta koje je rješenjem o korištenju dodijeljeno prvi puta (slobodno grobno mjesto), može isto ugovorom ustupiti trećim osobama nakon proteka roka od 10 (slovima: deset) godina, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o korištenju.

Jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija – 6 ukopnih mjesta

 • Dozvoljava se jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jedne slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija – 6 ukopnih mjesta jednoj osobi.
 • Dodjela slobodnih jednostrukih grobnica na groblju Sv.Lucija – 6 ukopnih mjesta nije uvjetovana nastankom smrtnog slučaja do trenutka dostizanja broja od 30 dodijeljenih jednostrukih grobnica na groblju Sv.Lucija – 6 ukopnih mjesta dodijeljenih bez potrebe za ukopom, nakon čega se dodjela uvjetuje nastankom smrtnog slučaja, tj. iste se mogu dodijeliti samo za potrebe ukopa pokojnika.
 • Slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija – 6 ukopnih mjesta koje se dodjeljuju prije nastale potrebe za ukopom dodjeljuju se isključivo osobi koja ima prebivalište na području Općine Kostrena.
 • Slobodna jednostruka grobnica na groblju Sv.Lucija – 6 ukopnih mjesta neće se dodijeliti osobama koje su korisnici grobnog mjesta na području Općine Kostrena, osim u slučaju kada je grobno mjesto koje se već koristi popunjeno.
 • Naknada za dodjelu na korištenje slobodne jednostruke grobnice na groblju Sv.Lucija – 6 ukopnih mjesta koja se dodjeljuje bez uvjetovanja nastanka smrtnog slučaja plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena.
 • Korisnik grobnog mjesta koje je rješenjem o korištenju dodijeljeno prvi puta (slobodno grobno mjesto), može isto ugovorom ustupiti trećim osobama nakon proteka roka od 10 (slovima: deset) godina, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o korištenju.

Pretinac za urne na groblju Sv.Lucija (komplet u kamenu) – za polaganje 4 urne

 • Dozvoljava se jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jednog slobodnog pretinca za urne – za polaganje 4 urne jednoj osobi.
 • Dodjela slobodnih pretinca za urne – za polaganje 4 urne nije uvjetovana nastankom smrtnog slučaja do trenutka dostizanja broja od 8 dodijeljenih slobodnih pretinca za urne – za polaganje 4 urne dodijeljenih bez potrebe za ukopom urne, nakon čega se dodjela uvjetuje nastankom smrtnog slučaja, tj. iste se mogu dodijeliti samo za potrebe ukopa urne pokojnika.
 • Slobodni pretinac za urne – za polaganje 4 urne dodjeljuje se isključivo osobi koja ima prebivalište na području Općine Kostrena.
 • Slobodni pretinci za urne – za polaganje 4 urne neće se dodijeliti osobama koje su korisnici grobnog mjesta na području Općine Kostrena, osim u slučaju kada je grobno mjesto koje se već koristi popunjeno.
 • Naknada za dodjelu na korištenje slobodnog pretinca za urne – za polaganje 4 urne plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena.
 • Korisnik grobnog mjesta koje je rješenjem o korištenju dodijeljeno prvi puta (slobodno grobno mjesto), može isto ugovorom ustupiti trećim osobama nakon proteka roka od 10 (slovima: deset) godina, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o korištenju.

Pretinac za urne na groblju Sv.Lucija (komplet u kamenu) – za polaganje 8 urni

 • Dozvoljava se jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jednog slobodnog pretinca za urne – za polaganje 8 urni jednoj osobi.
 • Dodjela slobodnih pretinca za urne – za polaganje 8 urni nije uvjetovana nastankom smrtnog slučaja do trenutka dostizanja broja od 2 dodijeljena slobodna pretinca za urne – za polaganje 8 urni dodijeljenih bez potrebe za ukopom urne, nakon čega se dodjela uvjetuje nastankom smrtnog slučaja, tj. iste se mogu dodijeliti samo za potrebe ukopa urne pokojnika.
 • Slobodni pretinac za urne – za polaganje 8 urni dodjeljuje se isključivo osobi koja ima prebivalište na području Općine Kostrena.
 • Slobodni pretinci za urne – za polaganje 8 urni neće se dodijeliti osobama koje su korisnici grobnog mjesta na području Općine Kostrena, osim u slučaju kada je grobno mjesto koje se već koristi popunjeno.
 • Naknada za dodjelu na korištenje slobodnog pretinca za urne – za polaganje 8 urni plaća se u roku od 30 dana od dana izvršnosti Rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta temeljem računa i uplatnice koje izdaje Općina Kostrena.
 • Korisnik grobnog mjesta koje je rješenjem o korištenju dodijeljeno prvi puta ( slobodno grobno mjesto ), može isto ugovorom ustupiti trećim osobama nakon proteka roka od 10 (slovima: deset) godina, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o korištenju.

IV Numeracija i položajni plan grobnih mjesta koja se dodjeljuju na korištenje prije nastale potrebe za ukopom

Numeracija

Radi lakšeg identificiranja lokacije grobnih mjesta koja se dodjeljuju na korištenje prije nastale potrebe za ukopom na svim grobnim mjestima na novoizgrađenom dijelu groblja Sv.Lucija u Kostreni postavljene su metalne pločice sa oznakom numeracije grobnog mjesta.

Numeracija jednostrukih grobnica na groblju Sv.Lucija sa 3 ukopna mjesta

 1. Polje 17                                                               2. Polje 18

Numeracija:                                                                  Numeracija:

 1. Grobno mjesto numeracije: 17-2-1                 26.  Grobno mjesto numeracije: 18-1-1
 2. Grobno mjesto numeracije: 17-2-2                 27.  Grobno mjesto numeracije: 18-1-3
 3. Grobno mjesto numeracije: 17-2-3                 28.  Grobno mjesto numeracije: 18-1-5
 4. Grobno mjesto numeracije: 17-2-4                 29.  Grobno mjesto numeracije: 18-1-6
 5. Grobno mjesto numeracije: 17-2-5                 30. Grobno mjesto numeracije: 18-1-8
 6. Grobno mjesto numeracije: 17-2-6                 31.  Grobno mjesto numeracije: 18-1-10
 7. Grobno mjesto numeracije: 17-2-9                 32.  Grobno mjesto numeracije: 18-2-1
 8. Grobno mjesto numeracije: 17-3-1                 33.  Grobno mjesto numeracije: 18-2-3
 9. Grobno mjesto numeracije: 17-3-3                 34.  Grobno mjesto numeracije: 18-2-5
 10. Grobno mjesto numeracije: 17-3-5                 35.  Grobno mjesto numeracije: 18-2-6
 11. Grobno mjesto numeracije: 17-3-7
 12. Grobno mjesto numeracije: 17-3-8
 13. Grobno mjesto numeracije: 17-3-9
 14. Grobno mjesto numeracije: 17-4-1
 15. Grobno mjesto numeracije: 17-4-3
 16. Grobno mjesto numeracije: 14-4-5
 17. Grobno mjesto numeracije: 17-4-7
 18. Grobno mjesto numeracije: 17-4-8
 19. Grobno mjesto numeracije: 17-4-9
 20. Grobno mjesto numeracije: 17-5-1
 21. Grobno mjesto numeracije: 17-5-3
 22. Grobno mjesto numeracije: 17-5-5
 23. Grobno mjesto numeracije: 17-5-7
 24. Grobno mjesto numeracije: 17-5-8
 25. Grobno mjesto numeracije: 17-5-9

Numeracija jednostrukih grobnica na groblju Sv.Lucija sa 6 ukopnih mjesta

 1. Polje 17 2. Polje 18.     

Numeracija:

 1. Grobno mjesto numeracije: 17-1-1    Grobno mjesto numeracije: 18-1-2
 2. Grobno mjesto numeracije: 17-1-2    Grobno mjesto numeracije: 18-1-4
 3. Grobno mjesto numeracije: 17-1-3     22. Grobno mjesto numeracije: 18-1-7
 4. Grobno mjesto numeracije: 17-1-4    23. Grobno mjesto numeracije: 18-1-9
 5. Grobno mjesto numeracije: 17-1-5    24. Grobno mjesto numeracije: 18-2-2
 6. Grobno mjesto numeracije: 17-1-6    25. Grobno mjesto numeracije: 18-2-4
 7. Grobno mjesto numeracije: 17-1-7    26. Grobno mjesto numeracije: 18-2-7
 8. Grobno mjesto numeracije: 17-1-8    27. Grobno mjesto numeracije: 18-2-9
 9. Grobno mjesto numeracije: 17-1-9    28. Grobno mjesto numeracije: 18-3-2
 10. Grobno mjesto numeracije: 17-1-10
 11. Grobno mjesto numeracije: 17-2-7
 12. Grobno mjesto numeracije: 17-2-8
 13. Grobno mjesto numeracije: 17-3-2
 14. Grobno mjesto numeracije: 17-3-4
 15. Grobno mjesto numeracije: 17-3-6
 16. Grobno mjesto numeracije: 14-4-2
 17. Grobno mjesto numeracije: 17-4-4
 18. Grobno mjesto numeracije: 17-4-6
 19. Grobno mjesto numeracije: 17-5-2
 20. Grobno mjesto numeracije: 17-5-4
 21. Grobno mjesto numeracije: 17-5-6

Numeracija pretinaca za urne na groblju Sv.Lucija (komplet u kamenu) za polaganje 4 urne

 1. Polje 21 – blok 1

Numeracija:

 1. Grobno mjesto numeracije: 21-1-12
 2. Grobno mjesto numeracije: 21-1-13
 3. Grobno mjesto numeracije: 21-1-14
 4. Grobno mjesto numeracije: 21-1-15
 5. Grobno mjesto numeracije: 21-1-16
 6. Grobno mjesto numeracije: 21-1-17
 7. Grobno mjesto numeracije: 21-1-18
 8. Grobno mjesto numeracije: 21-1-19

Numeracija pretinaca za urne na groblju Sv.Lucija (komplet u kamenu) za polaganje 8 urni

 1. Polje 21 – blok 1  

Numeracija:

 1. Grobno mjesto numeracije: 21-1-11
 2. Grobno mjesto numeracije: 21-1-20 

Grafički prikaz položajnog plana

Grafički prikaz položajnog plana grobnih mjesta koja se dodjeljuju na korištenje prije nastale potrebe za ukopom sastavni je dio ove javne objave.

V    Postupak i rokovi provedbe postupka dodjele na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju Sv.Lucija u Kostreni prije nastale potrebe za ukopom temeljem objavljenog JAVNOG POZIVA

OPĆE ODREDBE

 • KD KOSTRENA d.o.o. započinje sa zaprimanjem zahtjeva za dodjelu na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju Sv.Lucija u Kostreni prije nastale potrebe za ukopom (u nastavku teksta Zahtjev) nakon proteka 7 dana od dana objave JAVNOG POZIVA odnosno 29. ožujka 2021. godine.
 • U periodu od objave JAVNOG POZIVA do početka zaprimanja Zahtjeva zainteresirane osobe dužne su popuniti OBRAZAC 1 koji je sastavni dio ovog JAVNOG POZIVA u dijelu naznačenom ‘POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA’.

Numeraciju grobnog mjesta za koje će zainteresirane osobe podnijeti Zahtjev za dodjelu na korištenje određuju samostalno podnositelji Zahtjeva temeljem grafičkog prikaza položajnog plana grobnih mjesta koji je sastavni dio ovog JAVNOG POZIVA i uvidom u postavljene metalne pločice sa oznakom numeracije grobnog mjesta na novoizgrađenim grobnim mjestima na groblju Sv.Lucija u Kostreni.

 • KD KOSTRENA d.o.o. će u OBRASCU 1 upisati datum i vrijeme dostave Zahtjeva na uvid. Navedeno će se upisati u dijelu naznačenom ‘POPUNJAVA UPRAVA GROBLJA’.
 • Podnositelj Zahtjeva dužan je Zahtjev kojeg podnosi temeljem ovog JAVNOG POZIVA sa osobnom iskaznicom dati na uvid KD KOSTRENA d.o.o. koje će na Zahtjevu upisati datum i vrijeme dostave Zahtjeva na uvid, te provjeriti da li je Zahtjev:
  • ispunjen na propisanom obrascu
  • u potpunosti ispunjen
  • podnesen u roku definiranom ovim JAVNIM POZIVOM
  • da li je podnositelj Zahtjeva dostavio na uvid osobnu iskaznicu
  • da li su uvjeti za dodjelu na korištenje grobnog mjesta zadovoljeni

Ukoliko bilo koji od navedenih elemenata nije zadovoljen Zahtjev se neće zaprimiti i dalje razmatrati, a Zahtjevu se neće dodijeliti redni broj zaprimanja, datum zaprimanja i vrijeme zaprimanja Zahtjeva.

Zahtjev za koji se utvrdi da se ne može zaprimiti i dalje razmatrati vlastoručno će supotpisati ovlaštena osoba KD KOSTRENA d.o.o. i podnositelj Zahtjeva.

Preslika Zahtjeva koji se ne može zaprimiti i dalje razmatrati arhivirat će se u KD KOSTRENA d.o.o., a podnositelju zahtjeva će biti vraćen original Zahtjeva supotpisan i ovjeren od ovlaštena osobe KD KOSTRENA d.o.o..

Ukoliko KD KOSTRENA d.o.o. utvrdi da se podneseni Zahtjev može zaprimiti nastaviti će se sa daljnjom obradom podnesenog Zahtjeva.

NAČIN RAZMATRANJA I POSTUPANJA VEZANO UZ OBRAZAC 1 KOJI JE SASTAVNI DIO OVOG JAVNOG POZIVA

 • Zainteresirane osobe za dodjelu na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju Sv.Lucija u Kostreni prije nastale potrebe za ukopom Zahtjev za dodjelu na korištenje podnose na OBRASCU 1 koji je sastavni dio ovog JAVNOG POZIVA.
 • Ukoliko ima više podnositelja Zahtjeva nego raspoloživih grobnih mjesta prednost ima podnositelj koji je prvi po redoslijedu podnio Zahtjev.
 • Za grobno mjesto koje je naveo podnositelj Zahtjeva pristupiti će se provjeri da li je za isto grobno mjesto već zaprimljen Zahtjev od strane drugog podnositelja.
 • Ukoliko se ustanovi da je za grobno mjesto koje je naveo podnositelj Zahtjeva već zaprimljen Zahtjev od drugog podnositelja, podnositelju Zahtjeva će se ponuditi da odabere drugo grobno mjesto koje se može dodijeliti na korištenje.
 • Ukoliko podnositelj Zahtjeva ne odabere drugo grobno mjesto koje se može dodijeliti na korištenje smatrati će se da je podnositelj odustao od daljeg postupka, Zahtjev se dalje neće razmatrati, a Zahtjevu se neće dodijeliti redni broj zaprimanja, datum zaprimanja i vrijeme zaprimanja Zahtjeva.
 • Po utvrđivanju mogućnosti provedbe upravnog postupka dodjele na korištenje grobnog mjesta podnosiocu Zahtjeva KD KOSTRENA d.o.o. zakazati će termin za provođenje upravnog postupka dodjele na korištenje grobnog mjesta, navodeći datum i vrijeme termina.

Podnositelj Zahtjeva dužan je doći u KD KOSTRENA d.o.o. radi provođenja upravnog postupka dodjele na korištenje grobnog mjesta u zakazanom terminu i vremenu.

Prilikom dolaska u KD KOSTRENA d.o.o. podnositelj Zahtjeva dužan je dostaviti na uvid:

 • osobnu iskaznicu
 • priložiti ukupno =70,00 kn državnih biljega – taksenih marki (apoen od =20,00 kn za taksiranje Zahtjeva i apoen od =50,00 kn za taksiranje Rješenja)

Taksene marke ne mogu se kupiti u KD KOSTRENA d.o.o. (taksene marke mogu se kupiti u poštanskom uredu ili u javnobilježničkom uredu).

Ukoliko podnositelj Zahtjeva ne dođe u KD KOSTRENA d.o.o. radi provođenja upravnog postupka dodjele na korištenje grobnog mjesta u zakazanom terminu i vremenu smatrat će se da je isti odustao od Zahtjeva za dodjelu na korištenje grobnog mjesta, te gubi pravo koje proizlazi iz redoslijeda podnošenja Zahtjeva.

Podnositelj Zahtjeva može najviše jednom i to najkasnije 3 dana prije zakazanog termina osobno dostaviti u KD KOSTRENA d.o.o. zahtjev za promjenu termina provođenja upravnog postupka temeljem OBRASCA 2 – ZAHTJEV ZA PROMJENU TERMINA PROVOĐENJA UPRAVNOG POSTUPKA DODJELE NA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA.

 • Podnositelj Zahtjeva vlastoručnim potpisom OBRASCA 1 izjavljuje pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da je u potpunosti upoznat sa pravima i obvezama koja proizlaze iz podnošenja Zahtjeva temeljem objavljenog JAVNOG POZIVA za dodjelu na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju Sv.Lucija u Kostreni prije nastale potrebe za ukopom, te da u potpunosti pristaje snositi materijalnu i krivičnu odgovornost ukoliko se utvrdi da je predočio ili iznosio neistinite podatke.

 NAČIN RAZMATRANJA I POSTUPANJA VEZANO UZ OBRAZAC 2 KOJI JE SASTAVNI DIO OVOG JAVNOG POZIVA

 • U OBRASCU 2 koji je sastavni dio ovog JAVNOG POZIVA podnositelj zahtjeva koji traži promjenu zakazanog termina i vremena provođenja upravnog postupka za dodjelu na korištenje grobnog mjesta popunjava podatke u dijelu naznačenom ‘POPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA’.

KD KOSTRENA d.o.o. zakazati će novi termin i vrijeme za provođenje upravnog postupka dodjele na korištenje grobnog mjesta, navodeći novi datum i vrijeme termina. Sve navedeno upisati će se u OBRASCU 2 koji je sastavni dio ovog JAVNOG POZIVA u dijelu naznačenom ‘POPUNJAVA UPRAVA GROBLJA’.

OSTALE ODREDBE

 • OBRASCE 1 i 2 koji su sastavni dio ovog JAVNOG POZIVA vlastoručno supotpisuju ovlaštena osoba KD KOSTRENA d.o.o. i podnositelj zahtjeva.

Originali obrazaca će se arhivirati u KD KOSTRENA d.o.o., a podnositelju zahtjeva će na licu mjesta biti uručena preslika potpisanog i ovjerenog obrasca.

 • OBRASCIMA 1 i 2 koji su sastavni dio ovog JAVNOG POZIVA, a koji nisu podneseni na način i u rokovima navedenim u ovom JAVNOM POZIVU, neće se dodjeljivati redni broj zaprimanja i isti se neće razmatrati.
 • Ispunjeni OBRASCI 1 i 2 koji su sastavni dijelovi ovog JAVNOG POZIVA zaprimaju se u službenim prostorijama KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena na istočnoj strani Školsko-sportske dvorane Kostrena (do ugostiteljskog objekta SAVANNAH) radnim danom od ponedjeljka do petka od 09:00 do 15:00 sati.
 • Objavljeni JAVNI POZIV za dodjelu na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta na groblju Sv.Lucija prije nastale potrebe za ukopom je otvoren do trenutka dodjele na korištenje maksimalnog broja grobnih mjesta koja se sukladno ovom JAVNOM POZIVU mogu dodijeliti na korištenje prije nastale potrebe za ukopom po pojedinoj vrsti grobnog mjesta, a koja su navedena u točki I ovog JAVNOG POZIVA.

Informacija o prestanku važenja ovog JAVNOG POZIVA po pojedinim vrstama grobnih mjesta navedenih u točki I ovog JAVNOG POZIVA objaviti će se na web stranicama i oglasnim pločama KD KOSTRENA d.o.o. i Općine Kostrena.

 • Svi obrasci koji su sastavni dijelovi ovog JAVNOG POZIVA mogu se ispisati putem računala ili podići u uredovnom vremenu u službenim prostorijama KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena (Školsko-sportska dvorana KOSTRENA).
 • Prilikom dolaska u KD KOSTRENA d.o.o. stranka će dobiti oznaku sa rednim brojem temeljem kojeg redoslijeda će se primati stranke. Stranke koje dolaze u KD KOSTRENA d.o.o. dužne su se pridržavati važećih epidemioloških mjera. Stranke koje se ne pridržavaju važećih epidemioloških mjera neće biti primljene.
 • KD KOSTRENA d.o.o. voditi će evidenciju svih zaprimljenih OBRAZACA 1 i 2 temeljem objavljenog JAVNOG POZIVA po pojedinoj vrsti grobnog mjesta i redoslijedu zaprimanja.
 • KD KOSTRENA d.o.o. voditi će evidenciju svih zahtjeva za koje je utvrđeno da se ne mogu zaprimiti i dalje razmatrati.

U Kostreni, 22. ožujka 2021. godine

 

 

 Izvor

Autor: Marko Lubina

Najnovije

Kako bi poboljšao vaše iskustvo na portalu, Jastrebarska Stvarnost pohranjuje privremene kolačiće u korisnička računala. Kolačići su tekstualne datoteke koje ne mogu naštetiti vašem računalu, a ako želite, možete ih obrisati u vašem pregledniku, no onda će vam se obavijest pojaviti prilikom sljedećeg otvaranja portala. Kolačiće možete onemogućiti u postavkama. Naša je dužnost zbog direkcije EU (EU Cookies Policy) zatražiti dozvolu za pohranjivanje kolačića. Pročitajte naše uvjete korištenja i pravila privatnosti za više informacija.

Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji. Ispod je lista izvora koji automatski postavljaju kolačiće na Vaš uređaj. Možete ih pojedinačno uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Pročitajte više u našim pravilima privatnosti

Neophodni kolačići trebali bi biti omogućeni uvijek kako bismo mogli spremiti vaše postavke kolačića.

Ova opcija je uvijek automatski uključena i postavlja samo jedan funkcionalni kolačić u Vaš preglednik kako bi sustav znao koje su vaše postavke. Taj kolačić spriječava nepotrebno pojavljivanje ovog prozora.

Ovaj kolačić će dozvoliti učitavanje skripte Google Analytics usluge koja prati Vaše korištenje ove stranice. Također dozvoljava instalaciju Google Analytics kolačića.

Google Analytics prati koje članke čitate, koliko vremena provodite na stranici i ostale parametre Vaše aktivnosti na našoj stranici. Koristimo Google Analytics uslugu kako bismo što bolje mogli analizirati korištenje naše stranice te na taj način pružili najbolju moguću uslugu Vama.

Isključivanjem ovog kolačića onemogućavate učitavanje skripte Google Analytics-a i onemogućavate praćenje Vašeg kretanja na ovoj web stranici.

Ovaj kolačić će dozvoliti učitavanje skripte Google Adsense usluge koja koristi prikupljene podatke o Vašim aktivnostima na internetu kako bi Vam omogućila personalizirane oglase na našim stranicama.

Isključivanjem ovog kolačića, onemogućavate Google skriptu koja instalira kolačić na Vaš preglednik koji služi kako bi Vam donio relevantne, personalizirane oglase na našoj web stranici.

Uključivanjem ovog kolačića dozvoljavate učitavanje skripte našeg partnera "Midas Network d.o.o." koja prikazuje relevantne oglase na našim stranicama.

Onemogućavanjem ovog kolačića spriječavate našem partneru "Midas Network d.o.o." prikazivanje relevantnih, sponzoriranih oglasa.

Ovaj kolačić dozvoljava učitavanje skripte koja omogućuje prikazivanje i korištenje Facebook sustava za komentiranje članaka.

Onemogućavanjem ovog kolačića spriječavate učitavanje i korištenje Facebook komentara na našim stranicama što također spriječava instalaciju Facebook kolačića koji prati Vaše ponašanje na našim stranicama kako bi Vam mogao prikazati relevantnije sadržaje kasnije.

Ova opcija dozvoljava učitavanje skripte koja omogućuje povezivanje sa sustavom "OneSignal" koji koristimo kako bismo Vas mogli obavijestiti o svim novim sadržajima na našoj stranici ako prihvatite slanje notifikacija na Vaš uređaj.

Onemogućavanjem ove opcije spriječavate učitavanje skripte za uslugu "OneSignal" koja u tom slučaju neće raditi. Ako želite obavijesti o novim sadržajima na našim stranicama, omogućite ovu opciju i prihvatite notifikacije kada Vam se pojavi prozor s upitom.

Dozvoljavanjem ove opcije prihvaćate učitavanje fonta na našoj web stranici koji dolaze sa Google-ovih servera. Google svakom takvom konekcijom prikuplja podatke korisnika.

Onemogućavanjem ove opcije spriječavate učitavanje skripte za Google Font-ove što spriječava njihovo prikupljanje podataka korisnika, ali također onemogućava učitavanje zadanog fonta na web stranici što bi moglo narušiti Vaše korištenje stranice.