Jedinstvene mjere i preporuke Stožera civilne zaštite RH

Slijedom trenutne situacije i poduzimanja svih neophodnih aktivnosti vezanih uz preventivne mjere, a kako bi se minimizirao daljnji tijek epidemije uzrokovane virusom COVID-19 preporuke Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije su:

  1. izbjegavanje napuštanja mjesta boravka osim kod opravdanih razloga kao i izbjegavanje svih vrsta bliskih fizičkih kontakata
  2. odgoda posjeta ordinacijama primarne zdravstvene zaštite ( obiteljskim liječnicima, stomatolozima) i korištenje telefonskih konzultacija s izabranim liječnikom; isto se odnosi i na prethodno naručene preglede kod specijalista.
  3. zatvaranje trgovačkih objekata, ugostiteljskih objekata i uslužnih radnji osim trgovina prehrambenim i drogerijskim proizvodima, ljekarni i benzinskih postaja. U trgovinama prehrambenim i drogerijskim proizvodima ograničiti broj osoba koje mogu istovremeno boraviti.
  4. reorganizacija oblika javnog prijevoza uz ograničavanje korištenja ukupnih smještajnih kapaciteta u prijevoznom sredstvu do najviše 50% uz poduzimanje neophodnih mjera zdravstvene zaštite.
  5. reduciranje poslovnih aktivnosti svih subjekata u gospodarstvu gdje to poslovni proces dopušta, uz usmjeravanje obavljanja poslova od kuće

Izvor

Najnovije