Poziv za sudjelovanje u izradi Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2021. -2027.

Program ukupnog razvoja predstavlja temeljni strateški dokument koji definira optimalne razvojne pravce Općine Kostrena uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja.

U ponedjeljak, 23. studenoga, održana je radionica druge radne skupine za izradu Programa ukupnog razvoja Općine Kostrena 2021. – 2027. godine, s ciljem konstruktivnog kreiranja ideja i sadržaja Programa, prvenstveno u detektiranju ključnih faktora SWOT analize (snage, slabosti, prilike i prijetnje), kao i u kreiranju baze razvojnih projekata za nadolazeće razdoblje.  U sklopu pripreme PUR-a identificiraju se potrebe i planovi razvoja vezani za gospodarstvo i turizam na području Općine Kostrena.

Pozivamo vas da se uključite i doprinesete razradi ovog strateškog dokumenta. Popunjene obrasce možete dostaviti na e-adresu martina.zekic@kostrena.hr, zaključno do utorka, 15. prosinca 2020. godine.

*   Obrazac 1 – SWOT analiza u sklopu kojeg su predstavljeni elementi SWOT-a, zatim inicijalni SWOT izrađen na temelju analize postojećeg stanja od strane konzultantske kuće zadužene za izradu PUR-a te tablica za upis prijedloga za uključivanje u SWOT analizu

   *   Obrazac 2 – Plan razvojnih projekata u sklopu kojeg vas pozivamo da iznesete prijedloge projekata koji će doprinijeti boljoj zapošljivosti, otvaranju i razvoju MSP-ova, poticanju poduzetništva, osnaženju turističke ponude i razvoju turizma, a koji bi mogli biti uključeni u konačni plan razvojnih projekata PUR-a Općine Kostrena 2021. – 2027.

 Izvor

Najnovije